Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Bezpečnost laserových zařízení

 

Třída 1

Lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, jež lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování svazku pomocí optických přístrojů.V tomto případě není specifikována doba vystavení vlivu záření. Tato třída zahrnuje i vysokovýkonné lasery, které mají záření odstíněno od svého okolí a při otevření tohoto krytu se laserový systém automaticky vypne.

 

Třída 1M

Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 4 000 nm, které jsou bezpečné za provozních podmínek, jež lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, ale mohou být nebezpečné, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje. Lasery klasifikovány třídou 1M mají celkový výstupní výkon pod třídou 3B, ale jejich výkon schopný projít skrz oční sítnici spadá do třídy 1.

 

Třída 2

Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex, který nedovolí vystavit lidský zrak ostrému záření na dobu delší než 0,25 vteřiny, přičemž záměrné potlačení mrkání může vést v tomto případě k poškození zraku.Tato reakce může být považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku. Lasery třídy 2 jsou limitovány hodnotou výstupního výkonu 1mW v kontinuálním režimu. Hranice hodnoty výstupního výkonu se může zvýšit, pokud doba záření není delší než 0,25 vteřiny nebo záření není prostorově koherentní. Do této třídy patří například většina laserových ukazovátek.
 
 

Třída 2M

Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Sledování výstupu laseru může být nicméně daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.Do této třídy patří lasery s velkým průřezem paprsku nebo jeho velkou divergencí (rozbíhavostí). Světlo procházející skrz oční zornici nesmí překročit hodnotu výkonu třídy 2.
 
 

Třída 3R

Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 106 nm, u kterých je přímé sledování uvnitř svazku potenciálně nebezpečné, ale riziko je menší než u laserů třídy 3B. Rovněž je v jejich případě požadováno menší množství výrobních požadavků a kontrolních hodnot pro uživatele než u laserů třídy 3B. Přípustná mez záření (AEL) je pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm a pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 1 pro ostatní vlnové délky. Maximální výkon laserů třídy 3R pracujících ve viditelné vlnové délce a v kontinuálním režimu je 5mw. Pro pulsní režimy a jiné vlnové délky jsou používány jiné limitní hodnoty.
 
  

Třída 3B

Lasery, u kterých je za normálních okolností nebezpečné, jestliže dojde k přímému ozáření svazkem (ve jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku). Sledování difúzních odrazů je za běžných podmínek bezpečné. Pro lasery pracující v kontinuálním režimu a na vlnové délce v rozsahu od 315nm do daleké infračervené (far IR) oblasti je limitní hodnota výkonu do 0,5W. Pro pulsní lasery s vlnovou délkou 400-700nm (viditelné záření) je limitní mez stanovena hodnotou energie pulsu 30mJ.
 
 

Třída 4

Vystavení přímým paprskům záření těchto laserů způsobuje silná poranění očí s trvalým a vážným poškozením zraku. Difuzní odraz je také nebezpečný, není-li dodržena minimální bezpečná vzdálenost. Lasery této třídy jsou schopny silně pořezat a popálit kůži. Při interakci s hořlavými materiály hrozí nebezpečí vznícení. Do Třídy 4 jsou zahrnovány všechny lasery s vyšším výkonem nebo vyšší energií pulsu než lasery třídy 3B.

 

Požadujete více informací ?

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole d7l5Fxt0Ql

Zavoláme Vám zpět

Další kontakty


Kontaktní informace

 • LINTECH, spol. s r.o.
 • Žižkova 16, 344 01 Domažlice
 • IČ: 47717076, DIČ/VAT: CZ47717076
 • Tel.: (+420) 379 807 211
 • Fax: (+420) 379 807 210
 • E-mail: info@lintech.cz

Kontakty na osoby


Věděli jste, že:

 • V roce 2013 oslavila firma Lintech, spol. s r.o. 20-ti leté jubileum svého založení
 • Gravírování 20 wattovým laserem je přesnější, rychlejší a energeticky méně náročnější než 100 wattovým lampovým laserem
 • Vláknový popisovací laser má minimálně 12-ti násobně menší spotřebu energie než vývojově starší lampový laser
 • Od roku 2009 jsme partnerem Centra laserových a automatizačních technologií na ZČU Plzeň
 • Na přání zákazníka nabízíme speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru

Aktuality

4. 10. 2017

Pozvánka na veletrh MSV 2017

Srdečně Vás zveme na letošní strojírenský veletrh v Brně, který se uskuteční 9.-13.10.2017. Stánek firmy Lintech najdete v pavilonu E stánek č.13. Prezentovat budeme kompletní portfolio nabízené...

Více

5. 06. 2017

LASYS meets Central Europe

Konference "LASYS meets Central Europe", která se konala 30.května 2017 ve slovenské Trnavě, se etabluje jako důležitá obhodní platforma pro poskytovatale řešení v oblasti laserového zpracování mat...

Více


Přehrát video

Pohodlně se usaďte a přehrajte si video o firmě Lintech

V krátkosti o tom kdo jsme, co děláme a kam míříme.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.