Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Efektivní svařování plastů

svařování plastůSvařování plastů jakožto metoda trvalého spojení plastových dílů je často užívanou průmyslovou metodou. Ačkoli se svařování plastových komponent provádí za použití vícero typů metod, stále častěji se uplatňuje pro svařování laser. S pomocí laserového systému je možné vytvořit velmi flexibilní, rychlý a spolehlivý proces, jehož omezení jsou daleko převyšovány poskytnutými výhodami. Používány jsou pevnolátkové lasery s vlnovou délkou blízké infračervenému spektru, např. diodové lasery a velice často i lasery vláknové. Protože mají plasty nízkou teplotu tavení a špatnou tepelnou vodivost, pro aplikaci dostačují lasery o výkonech do 300W, v některých případech je možné dokonce s úspěchem využít laser s výkonem pouze několik desítek wattů.

transmisivní svařováníNejčastěji je při svařování využívána tzv. transmisivní metoda, kdy je jeden plast druhým „přeplátován“ (plasty leží na sobě, vrchní kus překrývá spodní). Vrchní plast propouští laserové záření až ke spodní vrstvě a tam, na přechodu obou materiálů, je paprsek absorbován. Vložené teplo taví spodní vrstvu, následně po kondukci i vrstvu horní a pod tlakem probíhá promísení tavenin vedoucí ke svaření dílů.

Kromě základních podmínek pro svařitelnost materiálů (např. obdobná teplota tavení) jsou zde nejdůležitějším faktorem optické vlastnosti materiálů jako základ pro patřičnou interakci s laserovým paprskem. Nebude-li vrchní plast pro paprsek dostatečně propustný, nedostane se dost tepla až k rozhraní materiálů, kde k tavení má docházet. Pokud naopak nebude dostatečně absorpční spodní vrstva, bude procházet světlo materiály bez užitku. Z těchto důvodů je zapotřebí ověření, že materiály jsou pro proces vhodné a následně upravit jejich složení, pokud tomu tak není. Na trhu existuje řada firem zabývající se patřičnými aditivy, která mají za cíl správně upravit plastové materiály pro laserové aplikace, přičemž tato aditiva jsou navržena tak, aby zásadním způsobem neměnily jiné vlastnosti materiálu (např. pevnost). Nejen samotné složení plastu však ovlivňuje výsledek procesu - rovněž tloušťka provařovaného materiálu a vůbec celá geometrická kompozice svarových částí musí být správně navržena tak, aby nedocházelo k možným nežádoucím chybám. Vzhledem k požadavkům na správnost nastavení celého procesu je vhodné včas kontaktovat dodavatele s patřičnými zkušenostmi v oblasti. Ten provede testy vhodnosti materiálů, najde vhodné komponenty laserového systému a parametry aplikace, v neposlední řadě pak doporučí vhodný tvar a uspořádání dílů pro stabilizaci procesu.

kvazisimultánní svařováníV závislosti na tvarech dílů a jiných požadavcích na aplikaci může mít svařovací zařízení mnoho podob. Při svařování menších dílů se využívá prostorově úspornější řešení využívající laserovou vychylovací hlavu, která vysokou rychlostí a často opakovaně rozmítá laserový paprsek po ploše materiálu v místech svarové kontury (tzv. metoda kvazi-simultánní). Jsou-li svařované díly větší či složitější a optika vychylovací hlavy je již nedokáže pojmout, využívá se pro proces robotické rameno s technologickou laserovou hlavou. Hlava je usazena na ramenu a unášena takovým způsobem, aby opět kopírovala svarovou konturu (tzv. konturové svařování). V obou případech lze však jednoduše naprogramovat téměř libovolnou trajektorii paprsku a následně velice jednoduše měnit nastavení systému při požadavku svařovat odlišné díly.

Vzhledem k širokým možnostem měření výsledné kvality svaření je laserové svařování procesem dosti stabilním a robustním. Často se užívá kombinace měření hloubky průniku materiálů s technologií měření teploty svarové oblasti (termokamera či pyrometr). Dnešní laserové svařovací systémy mají již tak vysokou strojovou inteligenci, kdy dokáží nejen samy odhalit OK od NOK kusu, ale zároveň jsou schopny zobrazit výsledky měření a poukázat tak na možný problém v procesu. Rovněž se v některých případech užívá řízení procesu zpětnou vazbou, která ovlivňuje výstupní výkon takovým způsobem, aby se teploty dosahované v materiálu blížily ideální teplotní křivce, což omezuje degradaci materiálu vlivem přepálení i nedostatečný průvar kvůli malému tepelnému ovlivnění. 

laserové svařováníSvary provedené laserovou technologií udržují velmi vysokou designovou úroveň a mnohdy je obtížné je na díle vůbec zpozorovat. Protože je tepelné ovlivnění velmi lokálního charakteru, může být prováděno v blízkosti elektronických součástek bez jejich poškození.

Požadujete více informací ?

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole t2k9Ivh4B

Zavoláme Vám zpět

Další kontakty


Kontaktní informace

 • LINTECH, spol. s r.o.
 • Žižkova 16, 344 01 Domažlice
 • IČ: 47717076, DIČ/VAT: CZ47717076
 • Tel.: (+420) 379 807 211
 • Fax: (+420) 379 807 210
 • E-mail: info@lintech.cz

Kontakty na osoby


Věděli jste, že:

 • V roce 2013 oslavila firma Lintech, spol. s r.o. 20-ti leté jubileum svého založení
 • Gravírování 20 wattovým laserem je přesnější, rychlejší a energeticky méně náročnější než 100 wattovým lampovým laserem
 • Vláknový popisovací laser má minimálně 12-ti násobně menší spotřebu energie než vývojově starší lampový laser
 • Od roku 2009 jsme partnerem Centra laserových a automatizačních technologií na ZČU Plzeň
 • Na přání zákazníka nabízíme speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru

Aktuality

12. 12. 2017

Den otevřených dveří na SOU Domažlice

Firma LINTECH se jako jeden ze silných zaměstnavatelů v Domažlickém okrese účastnila dnu otevřených dveří na Středním odborném učilišti na Týnském předměstí. Smyslem akce bylo zaujmout žáky středn...

Více

15. 11. 2017

Od vzdělání k zaměstnání v MKS Domažlice

Společnost LINTECH se znovu i letos účastnila akce Od vzdělání k zaměstnání v domažlickém kulturním středisku. Jedním z cílů této akce bylo přilákat absolventy středních škol plzeňského kraje do n...

Více


Přehrát video

Pohodlně se usaďte a přehrajte si video o firmě Lintech

V krátkosti o tom kdo jsme, co děláme a kam míříme.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.