Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Hluboké gravírování laserem

Pod pojmem velmi hlubokého gravírování rozumíme aplikace, při kterých je dosahována hloubka gravírování vyšší než 0,1mm. V principu se laserové gravírování podobá aplikaci laserového popisu, ovšem s cílem nevytvářet kontrast na materiálu, ale odpařovat jej a vytvářet tak hluboké vzory. Protože dokáže laserový paprsek vzhledem ke své malé velikosti ovlivňovat materiál velmi přesně, lze takto vytvářet i velmi detailní vzory, přičemž nejčastěji je laserem gravírovaná různá grafika, alfanumerický text i čárové kódy, zejména pak 2D kódy pro identifikaci výrobků. Laser dosahuje zároveň i výborné kolmosti stěn, což napomáhá tvorbě stínů ve vygravírovaných oblastech. To je důležitý aspekt pro vznik správného kontrastu ve vzoru zejména při čtení 2D čárových kódů čtečkami. 

Kromě přesnosti se proces může pochlubit i výbornou škálovatelností. Nejběžnějším postupem je za pomoci optimálních parametrů odpařit určitou vrstvu materiálu a cyklicky opakovat tento postup do doby, dokud není dosažena požadovaná hloubka vzoru. V tomto případě je počet opakování odvislý od požadavku na hloubku (čas procesu se stává závislou veličinou) nebo od požadavku na čas (závislou veličinou se stává naopak hloubka). Velmi často, zejména jedná-li se o procesy sériové výroby, je kladen často důraz na hloubku a zároveň i na co nejnižší časový limit pro celou operaci. Nalezení správných parametrů pro získání optimální rovnováhy procesu v takových případech není jednoduchou věcí a vyžaduje jisté laborování. Gravírovaná plocha je logicky rovněž jedním z nejdůležitějších aspektů časové náročnosti, který vypoví o tom, bude-li se měřit časová náročnost aplikace v sekundách nebo v desítkách minut.

Hloubkové gravírování se nejčastěji používá k identifikaci dílů tam, kde se očekává velmi vysoká otěrová zátěž nebo v případech, kdy má být zachována čitelnost identifikace i po následné povrchové úpravě materiálu (povrch materiálu má být otryskán nebo má být např. pokryt lakem určité tloušťky).

Jak již bylo zmíněno výše, laserové gravírování je prováděno pulzními lasery, které většinou gravírují různé druhy kovů. Jako pulzní lasery se používají nejčastěji lasery vláknové s průměrným výkonem od 20W výše. Vyšší výkon samozřejmě poskytuje efektivnější odběr materiálu a může tak výrazně zkrátit procesní čas, nicméně zároveň může negativně ovlivňovat design, protože dochází i k výraznějšímu vytlačování zbytkového materiálu do okolní oblasti gravírované zóny, ve formě taveniny u hraniční kontury vzoru tvořící drobné okuje. Kromě správného typu laserového zdroje je potřeba použít i vhodnou optiku, výběr vhodných procesních komponent, stejně jako vhodných parametrů nastavení leží na dodavateli laserové technologie.

Vzhledem k poměrně agresivnímu průběhu aplikace je třeba zabezpečit jak ochranu osob v okolí laserového systému, tak i ochranu klíčových laserových komponent. Zakrytování celého zařízení dle bezpečnostních norem je stejně jako u ostatních laserových aplikacích samozřejmostí, zvýšená pozornost by se zde měla však vztahovat k intenzivnímu odsávání sublimovaného materiálu. Ten jednak může obsahovat složky schopné poškodit při inhalaci lidské zdraví, zároveň může ulpívat na laserové optice a způsobovat tak její degradaci. Při velmi intenzivním gravírování nemusí samotné odsávání stačit a je vhodné jej doplnit navíc i ofukem tlakového vzduchu – tzv. vzduchovým nožem, který odklání sublimovaný materiál od optiky směrem k odsávací trubici.

Požadujete více informací ?

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole x5k8Tsc2Sq0

Zavoláme Vám zpět

Další kontakty


Kontaktní informace

 • LINTECH, spol. s r.o.
 • Žižkova 16, 344 01 Domažlice
 • IČ: 47717076, DIČ/VAT: CZ47717076
 • Tel.: (+420) 379 807 211
 • Fax: (+420) 379 807 210
 • E-mail: info@lintech.cz

Kontakty na osoby


Věděli jste, že:

 • V roce 2013 oslavila firma Lintech, spol. s r.o. 20-ti leté jubileum svého založení
 • Gravírování 20 wattovým laserem je přesnější, rychlejší a energeticky méně náročnější než 100 wattovým lampovým laserem
 • Vláknový popisovací laser má minimálně 12-ti násobně menší spotřebu energie než vývojově starší lampový laser
 • Od roku 2009 jsme partnerem Centra laserových a automatizačních technologií na ZČU Plzeň
 • Na přání zákazníka nabízíme speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru

Aktuality

12. 12. 2017

Den otevřených dveří na SOU Domažlice

Firma LINTECH se jako jeden ze silných zaměstnavatelů v Domažlickém okrese účastnila dnu otevřených dveří na Středním odborném učilišti na Týnském předměstí. Smyslem akce bylo zaujmout žáky středn...

Více

15. 11. 2017

Od vzdělání k zaměstnání v MKS Domažlice

Společnost LINTECH se znovu i letos účastnila akce Od vzdělání k zaměstnání v domažlickém kulturním středisku. Jedním z cílů této akce bylo přilákat absolventy středních škol plzeňského kraje do n...

Více


Přehrát video

Pohodlně se usaďte a přehrajte si video o firmě Lintech

V krátkosti o tom kdo jsme, co děláme a kam míříme.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.