Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Laser a traceabilita

laserové gravírováníBezchybná výroba je cílem každé výrobní společnosti. Bohužel trvalá existence možnosti selhání zařízení či obsluhy naznačuje, že vytvořit výrobu naprosto bez chyby jednoduše nelze. Lze však vliv chyby na výrobu co nejvíce eliminovat. Z těchto důvodů se zavádí pojem traceability, tedy sledování průběhu výroby a sběr dat z tohoto sledování. Traceability umožňuje včas rozpoznat chybu ve výrobě a určit původ a důvod jejího vzniku. Díky tomu lze předejít vzniku dalších defektních kusů a současně vyřadit již vyrobené díly, které snižují kvalitu dodávky. Dosah traceability však může být ještě významnější – umožňuje např. i zpětné dohledávání v případě vzniku zákaznické reklamace. V takovém případě je možné ze shromážděných dat určit, co mohlo být v minulosti příčinou vzniku reklamované chyby a výrobce tak může včas stáhnout zpět ke kontrole všechny díly, které s reklamovaným dílem sdílely výrobní proces v nejbližším časovém horizontu.

Traceability je zpravidla součástí MES systému ( Manufacturing information systems ) pro automatizaci výroby. V rámci sledování výrobků nese každý z dílů svoji vlastní identifikaci, podle které je rozeznáván. Jak díl prochází jednotlivými výrobními procesy, je aktualizován jeho výrobní status. Informační systém si tak vede záznam dílu pod jeho identifikační značkou o tom, jakými procesy již díl prošel a jak úspěšně.

Aby bylo možné správně zavést traceability, je nutné nejprve zajistit klíčový prvek - samotnou identifikaci dílu. Identifikace může mít mnoho různých podob a mohou na ní být kladeny rozličné požadavky. V případě automatizovaných výrob se nejčastěji využívají k identifikaci čárové kódy – ty mohu nést variabilní kódovanou informaci a mohou být jednoduše strojově čteny. V dnešní době jsou zdaleka nejpoužívanější 2D čárové kódy typu Datamatrix, umožňující nést velké množství informací na malé ploše a obsahují algoritmus pro opravu vlastních chyb, díky čemuž mohou být načítány i při jistém stupni poškození.

Pro vytváření identifikačních značek se nejčastěji využívá laserového značení z mnoha důvodů. Prvním z nich je obrovská variabilita – vzory lze velmi jednoduše měnit a editovat, což je při značení pomocí čárových kódů potřeba, protože kód na každém dílu nese jiné informace a má tedy i jinou podobu. Zpravidla je obsah kódovaných informací posílán laseru z databáze výrobce jen těsně před tím, než se provede popis. Druhým důvodem je fakt, že laser vytváří velmi odolné až nesmazatelné popisy, protože svým působením ovlivňuje a mění materiál přímo. Zatímco v některých případech je požadavek na čitelnost identifikace dílu po celou dobu výrobního procesu, jindy musí být čitelnost zaručena po celou životnost dílu, aby byl díl rozpoznatelný i při jeho případné reklamaci. Mezi obrovské výhody pro provoz laseru patří v neposlední řadě i jeho bezúdržbovost a absence jakéhokoli spotřebního materiálu.

laserové gravírováníExistují provozy, kde je vytváření dílů složitější vzhledem k určitým požadavkům na jakost dílu. V některých případech je potřeba např. zachovat koroziodolnost materiálu i po tepelném ovlivnění laserovým paprskem, jindy je zapotřebí vytvořit kontrast pouze v několikamikrometrové ochranné vrstvě dílu bez jejího výrazného narušení nebo provést komplikované značení jen ve velmi úzkém času napnutého výrobního taktu. V případě, že má být díl po označení vystaven povrchové úpravě, je vytvořit popis do materiálu naopak co nejhlouběji, aby byl čitelný i po ní - pro tuto operaci se používá metoda tzv. laserového gravírování, kdy je popis jistých parametrů cyklicky opakován tak dlouho, dokud není sublimován materiál až do požadované hloubky.

Právě jednu z aplikací laserového gravírování je možné předvést jako konkrétní příklad. V okamžiku, kdy jeden z výrobců hliníkových dílů hledal možnosti jejich identifikace pomocí 2D kódu pro zabezpečení traceability, byl navržen a optimalizován laserový proces jako náhrada mikroúderového značení, které nedosahovalo požadovaných kvalit kódu během jeho čtení. Protože je hliníkový odlitek po označení otryskáván, bylo zapotřebí zavést kód do dostatečné hloubky, aby byla i po otryskání zachována jeho čitelnost. Pulsním vláknovým laserem tak byl vytvořen Datamatrix kód o velikosti 18x18mm do hloubky 0,15mm a v taktu 30s udaným zákazníkem, po otryskání bylo pak úspěšně ověřeno jeho čtení.  V závislosti na rozměru DMX kódu je možné docílit hloubky až 0,5 mm.

Požadujete více informací ?

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole g9b6Lck3K

Zavoláme Vám zpět

Další kontakty


Kontaktní informace

 • LINTECH, spol. s r.o.
 • Žižkova 16, 344 01 Domažlice
 • IČ: 47717076, DIČ/VAT: CZ47717076
 • Tel.: (+420) 379 807 211
 • Fax: (+420) 379 807 210
 • E-mail: info@lintech.cz

Kontakty na osoby


Věděli jste, že:

 • V roce 2013 oslavila firma Lintech, spol. s r.o. 20-ti leté jubileum svého založení
 • Gravírování 20 wattovým laserem je přesnější, rychlejší a energeticky méně náročnější než 100 wattovým lampovým laserem
 • Vláknový popisovací laser má minimálně 12-ti násobně menší spotřebu energie než vývojově starší lampový laser
 • Od roku 2009 jsme partnerem Centra laserových a automatizačních technologií na ZČU Plzeň
 • Na přání zákazníka nabízíme speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru

Aktuality

12. 12. 2017

Den otevřených dveří na SOU Domažlice

Firma LINTECH se jako jeden ze silných zaměstnavatelů v Domažlickém okrese účastnila dnu otevřených dveří na Středním odborném učilišti na Týnském předměstí. Smyslem akce bylo zaujmout žáky středn...

Více

15. 11. 2017

Od vzdělání k zaměstnání v MKS Domažlice

Společnost LINTECH se znovu i letos účastnila akce Od vzdělání k zaměstnání v domažlickém kulturním středisku. Jedním z cílů této akce bylo přilákat absolventy středních škol plzeňského kraje do n...

Více


Přehrát video

Pohodlně se usaďte a přehrajte si video o firmě Lintech

V krátkosti o tom kdo jsme, co děláme a kam míříme.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.