Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Laserové aplikace a mechanické značení v oblasti automotive průmyslu

Laserová technologie se využívá ve velké škále aplikací a do mnoha dalších postupně prostupuje. Nejmarkantnější je tato skutečnost pravděpodobně v oblasti automotive, která je jednou z prvních, kam jsou zaváděny nejpokročilejší komerční technologie a výrobní principy. S laserovou a jinou značicí technologií užitou v oblasti automotive má Lintech již mnohaleté zkušenosti.

 laserový popis ložisekPrincip laseru je znám již poměrně dlouho (první laser vznikl již před více než 50 lety) a během dlouhé doby byla tato technologie nadále zefektivňována. Lasery dnes mají značnou životnost, velmi nízké provozní náklady, jsou prakticky bezúdržbové, díky jejich minimální velikosti pracovní stopy dosahují vynikající přesnosti a v neposlední řadě již existují i ve výkonech řádů mnoha kW pro případy velmi náročných aplikací. Z těchto a dalších důvodů se lasery postupně stávají vhodným a žádaným nástrojem pro operace jakými jsou značení, svařování, řezání, nebo např. vrtání dílů.
 
Výsadní postavení mají mezi laserovou technologií v dnešní době vláknové lasery. Ty disponují obrovskou životností až stovek tisíc hodin, díky vysoké efektivitě vynikají malými provozními náklady (např. cca 400W pro výkon 20W či nejvýše 3kW pro výkon 400W) a vlivem výborné kvality svazku dosahují velikosti pracovního spotu v řádu jen několika málo desítek µm podle použité optiky, což umožňuje provádět skutečně velmi detailní a přesné operace. Přesnost dále závisí na použité optice – skenovacích hlavách a polohovacích systémech (většinou robotických ramenou), nesoucích hlavy svařovací nebo řezací.
 
laserový popis plastuMezi nejjednodušší aplikace patří popis a značení dílů. Lasery užívané pro popis mají velmi nízké výkony v řádu několika málo desítek wattů a značicí aplikace tak patři mezi nejlevnější. Užití laserového značení je široké, ať už slouží jako identifikace kvůli interní sledovanosti dílů ve výrobě či jako designová úprava – značí se nejen nejrůznější plastové a kovové komponenty od držáku pásů, ostřikovačů čelních skel až po pístní kroužky, kovová ložiska či přední skla a mnoho dalších, ale velmi často jsou laserem vypalovány i vícevrstvé fólie sloužící jako lepicí štítky. Dle typu materiálu se používají převážně vláknové a krystalové lasery, v některých případech mohou být dostačující i CO2 lasery.
V případě některých bezaditivovaných plastů je pak nutno použít lasery kratších vlnových délek např. zeleného spektra. V některých případech je namísto laserového značení vhodné použít značení mechanické – nejčastěji mikroúderové s dobrou možností integrace, automatizace a editovatelnosti. Mechanické značení je potřeba např. tam, kde se očekává vysoký otěr materiálu nebo tam, kde je na poznačený materiál nanášena vrstva laku, která by neplastické laserové značení skryla.
popis pístuI laserové svařování je po laserovém značení rovněž hojně zastoupenou aplikací v automobilovém průmyslu. Kovové i plastové díly jsou laserem svařovány rychle, zato je však dosahováno skvělé přesnosti a kvality při uchování dobré pohlednosti dílu. Protože jsou v naprosté většině případů procesy automatizovány (laserová hlava je po naprogramované trase pohybována robotickým ramenem), vynikají i nízkými provozními náklady. Zvláštním případem je pak laserové svařování plastů, kterému byly věnovány některé z našich předchozích článků. Laserové svařování plastů v mnoha aplikacích nahrazuje svařování ultrazvukem. Dosahuje se zde nižších nákladů při změnách tvarů svařovaných dílů, navíc laser dovoluje svařovat i plastové housingy s obsaženou elektronikou, které ultrazvukové frekvence nesvědčí .  Lasery jsou využíványpro svařování kovůnejen v aplikacích spojování větších kovových konstrukcí, ale svařují se s nimi např. také termočlánky a jiné kovové senzory. V případě plastových dílů se lasery využívají zejména pro svařování automobilových světel, ale i pro celou řadu dalších plastových komponent od nejrůznějších hausingů  - často s obsahem elektronických součástí - až po nádržky a konektory. Nejčastější typy laserů pro svařovací operace jsou vláknové a diodové.
 
Velká spousta výrobních operací je spojena s laserovým řezáním.  Pomineme-li výřezy kovových konstrukcí nebo jejich částí, začíná se laser požadovat i pro zautomatizovaný ořez přesahů plastových dílů, které vznikají během odlévání dílu ve formě. Řezací hlava je umístěna robotickém rameni, které ji vede podél ořezávaných kontur dílu. Aplikace nabírá na složitosti se vzrůstající složitostí geometrie dílu, v případě některých kontur dílu (většinou vnitřních) není možno tuto technologii bez poškození okolního materiálu v místě ořezu uplatnit vůbec. Pro řezání jsou nejvhodnější lasery s dobrou kvalitou svazku, ideálně vláknové. V případě plastových materiálů je vhodné či dokonce nutné použít CO2 zdroj, protože světlo pevnolátkových laserů je jimi propouštěno bez požadovaného účinku.
 
Laserové vrtání má pravděpodobně nejmenší zastoupení mezi všemi laserovými aplikacemi ve zmíněné oblasti. V principu se jedná většinou o intenzivní ablaci materiálu malé tloušťky v jediném bodu nebo jeho okolí tak, aby odpařením materiálu vznikl malý otvor. Ten má často velmi přísné požadavky na geometrii a čistotu, tedy pokud možno bezotřepovost. Tento princip se uplatňuje často u plastových materiálů, např. při vytváření trysek ostřikovačů. Vláknovým laserem lze vytvářet v plastovém materiálu za určitých podmínek otvory cca od průměru 0,1mm.                                                                                  
Ing.Jiří Krutina, Lintech, spol. s r.o.

 

Požadujete více informací ?

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole y8Td1Kzr6I

Zavoláme Vám zpět

Další kontakty


Kontaktní informace

 • LINTECH, spol. s r.o.
 • Žižkova 16, 344 01 Domažlice
 • IČ: 47717076, DIČ/VAT: CZ47717076
 • Tel.: (+420) 379 807 211
 • Fax: (+420) 379 807 210
 • E-mail: info@lintech.cz

Kontakty na osoby


Věděli jste, že:

 • V roce 2013 oslavila firma Lintech, spol. s r.o. 20-ti leté jubileum svého založení
 • Gravírování 20 wattovým laserem je přesnější, rychlejší a energeticky méně náročnější než 100 wattovým lampovým laserem
 • Vláknový popisovací laser má minimálně 12-ti násobně menší spotřebu energie než vývojově starší lampový laser
 • Od roku 2009 jsme partnerem Centra laserových a automatizačních technologií na ZČU Plzeň
 • Na přání zákazníka nabízíme speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru

Aktuality

12. 12. 2017

Den otevřených dveří na SOU Domažlice

Firma LINTECH se jako jeden ze silných zaměstnavatelů v Domažlickém okrese účastnila dnu otevřených dveří na Středním odborném učilišti na Týnském předměstí. Smyslem akce bylo zaujmout žáky středn...

Více

15. 11. 2017

Od vzdělání k zaměstnání v MKS Domažlice

Společnost LINTECH se znovu i letos účastnila akce Od vzdělání k zaměstnání v domažlickém kulturním středisku. Jedním z cílů této akce bylo přilákat absolventy středních škol plzeňského kraje do n...

Více


Přehrát video

Pohodlně se usaďte a přehrajte si video o firmě Lintech

V krátkosti o tom kdo jsme, co děláme a kam míříme.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.