Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Laserové svařování plastů a kovů

LINTECH – Váš kompetentní partner v oblasti laserového svařování

Technologie svařování umožňuje vytvářet nerozebíratelná spojení širokého spektra průmyslově užívaných materiálů. Společným jmenovatelem volby konkrétní technologie svařování je snaha vytvořit bezpečný spoj vhodný pro danou aplikaci. Laserové technologie se celosvětově etablují i jako progresivní metody svařování, mající řadu výhod oproti konvenčním metodám svařování - například elektrickým obloukem. Přesnost, rychlost, reprodukovatelnost a efektivita laserového svařovacího procesu je charakteristická nejen při tvorbě spojů kovových materiálů, ale rovněž při použití plastů.

Dynamický výzkum a vývoj laserových technologií svařování umožňuje průmyslové nasazení těchto technologií pro aplikace, které nebyly ještě před několika lety možné. Kromě „klasického“ laserového svařování jmenujme například:Laserové svařování
 • Hybridní procesy laserového svařování. Tyto technologie jsou specifické kombinací laserového svařování s obloukovým svařováním. Výhodou je značná produktivita svařovacího procesu při zachování vysoké jakosti vytvářeného spoje. Tyto technologie nachází uplatnění především v sériové výrobě ať již tenkostěnných, či tlustostěnných svařenců z oceli či hliníkových slitin. 
 •  „Remote“ technologie. Podnět pro vznik této metody dal především automobilový průmysl ve snaze nahradit konvenční bodové svařování. Svar vzniká vhodnou kooperací pohybu optiky laserové hlavy a manipulačního systému (obvykle šestiosý průmyslový manipulátor). Optika laserové hlavy dovoluje svařování ze značné vzdálenosti („Remote“) při vysokých svařovacích rychlostech.
Pro laserové svařování se dnes využívají zejména pevnolátkové, případně diodové lasery. Oproti CO2 laserům mají obecně vyšší účinnost spojenou s vyšší absorpcí laserového záření kovovými materiály. Naopak plasty mohou být pro vlnovou délku těchto laserů do značné míry transparentní.Tento jev může být vhodně využit například pro tvorbu přeplátovaných spojů.
 
Při laserovém svařování plastů lze dosáhnout špičkové kvality spoje při minimálním materiálové degradaci svařovaných součástí. Stejně jako u svařování kovů probíhá tento proces bezkontaktně. Svar může být navíc proveden v celé své délce najednou. Z toho plyne omezení deformací svařovaných polotovarů a rovněž značná časová úspora výrobního procesu.
 
Rozlišujeme dvě hlavní metody svařování plastů:Laserové svařování
 • “Transmission welding“ (tzv. propustné svařování)
 •  “Direct welding“ (tzv. přímé svařování)
“Transmission welding“ využívá vysoké propustnosti plastů pro záření diodových a pevno-látkových laserů. K  promísení materiálů a jejich pevnému spojení dochází pouze na rozhraní svařovaných materiálů (svar není na vnějším povrchu viditelný). Laserové záření je vrchním plastem propouštěno a k jeho absorpci dochází až na povrchu spodního plastu, který obsahuje absorpční aditiva (obvykle uhlíkové saze). Důležitou roli v procesu svařování hraje vnější přítlak, který by měl být aplikován nejlépe přímo v oblasti svaru.
 
“Direct welding“ je založen na dobré absorpci záření obvykle CO2 laserů povrchem plastů. Při tomto procesu dochází k natavení vnějších ploch svařovaných materiálů, jejich vzájemné chemické interakci a následnému ztuhnutí. Oblast natavení svařovaných materiálů může být viditelná, ale díky použití velmi tenkého laserového paprsku je úzká.
 
Aplikace laserových systémů do průmyslu prokázala, že převyšují konkurenční technologie zejména vysokou procesní rychlostí, ekonomičností procesu, možností svařování i v polohách s omezeným přístupem k místu svařování, nízkým tepelným ovlivněním spojovaných materiálů, snadnou automatizací a precizní kontrolou svařovacího procesu, hermetičností a vizuální pohledností svaru.
Ve spolupráci Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni s firmou Lintech

 

 

 

 

Požadujete více informací ?

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole b3Ju4Qhs2

Zavoláme Vám zpět

Další kontakty


Kontaktní informace

 • LINTECH, spol. s r.o.
 • Žižkova 16, 344 01 Domažlice
 • IČ: 47717076, DIČ/VAT: CZ47717076
 • Tel.: (+420) 379 807 211
 • Fax: (+420) 379 807 210
 • E-mail: info@lintech.cz

Kontakty na osoby


Věděli jste, že:

 • V roce 2013 oslavila firma Lintech, spol. s r.o. 20-ti leté jubileum svého založení
 • Gravírování 20 wattovým laserem je přesnější, rychlejší a energeticky méně náročnější než 100 wattovým lampovým laserem
 • Vláknový popisovací laser má minimálně 12-ti násobně menší spotřebu energie než vývojově starší lampový laser
 • Od roku 2009 jsme partnerem Centra laserových a automatizačních technologií na ZČU Plzeň
 • Na přání zákazníka nabízíme speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru

Aktuality

20. 03. 2018

Přijďte za námi na Veletrh Ampér v Brně

Srdečně Vás zveme i na letošní veletrh elektrotechniky Amper v Brně, který se koná 20.-23.3.2018. Stánek firmy Lintech najdete v pavilonu F na obvyklém místě 3.28. Prezetujeme zde rychlost laser...

Více

12. 12. 2017

Den otevřených dveří na SOU Domažlice

Firma LINTECH se jako jeden ze silných zaměstnavatelů v Domažlickém okrese účastnila dnu otevřených dveří na Středním odborném učilišti na Týnském předměstí. Smyslem akce bylo zaujmout žáky středn...

Více


Přehrát video

Pohodlně se usaďte a přehrajte si video o firmě Lintech

V krátkosti o tom kdo jsme, co děláme a kam míříme.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.