Sponsored: Generic Clomid Tablets. Cheap price and free delivery. Addition information about Clomid.

Laserové svařování plastů

O tom, že si laserová technologie získává stále větší zastoupení v průmyslu, není pochyb. Lasery jsou vhodnými nástroji pro značení, řezání, svařování a další speciální aplikace, jejichž rozsah ční nad možnosti tohoto článku. Zaměříme-li se blíže na oblast svařování, kromě kovových materiálů se začínají lasery ve větším měřítku uplatňovat i pro svařování jiných materiálů, a to materiálů plastových.

Laserové svařováníSvařování plastů má několik opodstatnění. Vytvoření dílu z jediného kusu plastu je mnohdy technologicky nemožné, skládání dílčích celků může usnadňovat montáž výsledného dílu, v neposlední řadě pak lze získávat spojení materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Pro svaření termoplastů (či některých termoplastických elastomerů) je nutno užít tepla a tlaku působícího na svařované části po jistou nutnou dobu. Zatímco teplo je dodáváno prostřednictvím laserového paprsku, tlak je zabezpečen pomocí zakládacího přípravku, jehož konstrukce závisí na geometrii svařovaných částí.

Transmisivní svařováníPrincipy laserového svařování plastů lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na svařování natupo a svařování transmitivní, přičemž existuje i rozdělení svařovacích metod dle způsobu řízení dráhy svařovacího paprsku (svařování konturové, simultánní, kvazisimultální, aj.). Princip svařování natupo u plastů je podobný jako u kovů, kde se vytváří průvar mezi dvěma vedle sebe těsně přiloženými díly.

Výjimečné postavení má však princip transparentního svařování, které lze u kovů přirovnat ke svařování přeplátováním se zásadními odlišnostmi. Zde je využito transparentnosti vrchního dílu, zatímco spodní díl laserové záření naopak absorbuje. Světlo pak prochází vrchním dílem, zahřívá díl spodní a vzniklé teplo taví stykovou oblast obou dílů, což v kombinaci s působeným tlakem zaručuje takový průnik materiálů, aby bylo dosaženo požadované pevnosti svaru.

 Kvazisimultánní svařováníTechnologie laserového svařování plastů dokáže přesvědčit svými přednostmi – jedná se o velice přesnou, rychlou a dobře kontrolovatelnou metodu vytvářející jen velmi malé mechanické a termické napětí v materiálu bez vzniku deformací geometrie svařovaných částí. Navíc je nutné si uvědomit, že proces je zatížen minimálními provozními náklady a má zanedbatelný vliv na okolní prostředí, protože není doprovázen vznikem jakýchkoli škodlivých částic, plynů či hluku. Svařovací rychlosti mohou dosahovat až 25m/min, přičemž mezi systémy využitelné pro tyto aplikace může zařadit diodové, vláknové či krystalové lasery do výkonů 300W.                                                                                                                                                                                                                      

Ing. Jiří Krutina, Lintech, spol. s r.o.

 

 

 

 


 

 

Požadujete více informací ?

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole k7v9Ric8Io

Zavoláme Vám zpět

Další kontakty


Kontaktní informace

 • LINTECH, spol. s r.o.
 • Žižkova 16, 344 01 Domažlice
 • IČ: 47717076, DIČ/VAT: CZ47717076
 • Tel.: (+420) 379 807 211
 • Fax: (+420) 379 807 210
 • E-mail: info@lintech.cz

Kontakty na osoby


Věděli jste, že:

 • V roce 2013 oslavila firma Lintech, spol. s r.o. 20-ti leté jubileum svého založení
 • Gravírování 20 wattovým laserem je přesnější, rychlejší a energeticky méně náročnější než 100 wattovým lampovým laserem
 • Vláknový popisovací laser má minimálně 12-ti násobně menší spotřebu energie než vývojově starší lampový laser
 • Od roku 2009 jsme partnerem Centra laserových a automatizačních technologií na ZČU Plzeň
 • Na přání zákazníka nabízíme speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru

Aktuality

4. 10. 2017

Pozvánka na veletrh MSV 2017

Srdečně Vás zveme na letošní strojírenský veletrh v Brně, který se uskuteční 9.-13.10.2017. Stánek firmy Lintech najdete v pavilonu E stánek č.13. Prezentovat budeme kompletní portfolio nabízené...

Více

5. 06. 2017

LASYS meets Central Europe

Konference "LASYS meets Central Europe", která se konala 30.května 2017 ve slovenské Trnavě, se etabluje jako důležitá obhodní platforma pro poskytovatale řešení v oblasti laserového zpracování mat...

Více


Přehrát video

Pohodlně se usaďte a přehrajte si video o firmě Lintech

V krátkosti o tom kdo jsme, co děláme a kam míříme.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.