Svařování

Laserové svařování různorodých kovů

Laserové svařování je proces spojování materiálů dohromady, ať už jde o stejné nebo odlišné materiály. 

Technika spojování různorodých kovů je již dlouhou dobou výzvou pro svařovací inženýry a konstruktéry, kteří často tvrdili, že je  svaření dvou různých kovů obtížné nebo neproveditelné. Jak vám napoví leckterý metalurg, je to kombinace fyzikálních vlastností a metalurgických technologií, která řídí svařitelnost.

Výzvou tohoto postupu je, že svařování rozdílných kovů má často problémy s akumulací tepla a tvorbou křehkých oblastí, které jsou náchylné na praskání. Použití vláknového laseru pro takovou aplikaci snižuje množství dodaného tepla a velikost zasažené oblasti, což také snižuje dobu cyklu. Další výhodou použití laseru je to, že dokáže vytvářet přesné, kontrolovatelné, konzistentní a opakovatelné svary.

Výrobní podniky díky výhodám laserového svařování nestejnorodých kovů mohou dosáhnout: 

  • vyšší kvality svých výrobků,
  • zvýšení produktivity a zároveň
  • snížení nákladů na výrobní proces. 

Jedná se o patentovaný proces SPI Lasers - partner firmy Lintech. Právě moduly tohoto výrobce naši technici integrují do laserových stanic, které jsou u nás vyráběny.

Naše pulsní vláknové lasery zlepšují rychlost zpracování, pracující v pulsním nanosekundovém režimu, což je perfektní průmyslový výrobní nástroj pro integraci do strojů a výrobních linek.

Pro více informací kontaktujte naše technicko-obchodní poradce. 

Svařování různorodých kovů