Certifikáty

ISO 9001 : 2015

Lintech, spol. s r.o. implementovala systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 a úspěšně absolvovala certifikační audit. Audity jsou prováděny pravidelně uznávanou akreditovanou společností TÜV.

MEDCERT

MEDCERT je jednou z mála firem, která se věnuje výhradně  certifikaci systémů managementu jakosti a produkty v oblasti odborného lékařství.

Spec 2000

Spec 2000 je první opravdová celosvětová norma  serializovaných součástek v civilním letectví, určená a podporovaná Světovými aerolinkami, výrobci letadel, dodavateli a odborníky na opravu.

UID

UID je armádní rozvinutí původního formátu rozpoznávání součástky Spec 2000 a slaďuje jej s jinými, předcházejícími, formáty pro dosažení vyčerpávajících způsobů rozpoznávání všech prostředků jednotlivě.

RETELA

Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému, který v mezích Evropské směrnice pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení.

EKO-KOM

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.