Článek na portálu strojirenstvi.cz o laserovém svařování

Svarovani plastu laserem

Článek na portálu strojirenstvi.cz o laserovém svařování

Svařování plastů jakožto metoda trvalého spojení plastových dílů je často užívanou průmyslovou metodou. Ačkoli se svařování plastových komponent provádí za použití vícero typů metod, stále častěji se uplatňuje pro svařování laser.

S pomocí laserového systému od společnosti LINTECH je možné vytvořit velmi flexibilní, rychlý a spolehlivý proces, jehož omezení jsou daleko převyšovány poskytnutými výhodami. Používány jsou pevnolátkové lasery s vlnovou délkou blízké infračervenému spektru, např. diodové lasery a velice často i lasery vláknové. Protože mají plasty nízkou teplotu tavení a špatnou tepelnou vodivost, pro aplikaci dostačují lasery o výkonech do 300 W, v některých případech je možné dokonce s úspěchem využít laser s výkonem pouze několik desítek wattů.

Transmisivní metoda

Nejčastěji je při svařování využívána tzv. transmisivní metoda, kdy je jeden plast druhým „přeplátován“ (plasty leží na sobě, vrchní kus překrývá spodní). Vrchní plast propouští laserové záření až ke spodní vrstvě a tam, na přechodu obou materiálů, je paprsek absorbován. Vložené teplo taví spodní vrstvu, následně po kondukci i vrstvu horní a pod tlakem probíhá promísení tavenin vedoucí ke svaření dílů.

Variabilita svařovacích zařízení

V závislosti na tvarech dílů a jiných požadavcích na aplikaci může mít svařovací zařízení od společnosti LINTECH mnoho podob. Při svařování menších dílů se využívá prostorově úspornější řešení využívající laserovou vychylovací hlavu, která vysokou rychlostí a často opakovaně rozmítá laserový paprsek po ploše materiálu v místech svarové kontury (tzv. metoda kvazi-simultánní). Jsou-li svařované díly větší či složitější a optika vychylovací hlavy je již nedokáže pojmout, využívá se pro proces robotické rameno s technologickou laserovou hlavou.

 

Více o článku na portálu strojirenstvi.cz

 

V případě dotazů kontaktujte prosím naše technicko-obchodní poradce. 

 

 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů