Novinky

Laser marking curved surface

Využití VarioSCAN při laserovém popisování

Technologie VarioSCAN sice není na trhu novinkou, ale není bohužel využíváný její potenciál tak často, jak by mohl. V mnoha případech lze totiž technologii překonávající nerovnosti a převýšení na materiálu použít i na místech, kde by jinak bylo nutné laser přeostřovat pohybem na Z ose, nebo jiným polohovacím zařízením.

Technologie VarioSCAN našeho partnera firmy SCANLAB je založena na přeostření optiky a proměnlivé výšky ostření optiky na povrch pod objektivem a překonávání tak různých zakřivení, nerovností a různých výškových hladin materiálu. Tzn. pokud je materiál složen s více vrstev s různou výškou, je možné vytvořit grafiku, texty i kódy a spojitě je aplikovat na povrch výrobku. Optika se nemusí ručně ani strojově pohybovat na Z-ose a znovu ostřit, ale je stacionární a zbytek obstará speciální optika VarioSCAN umístěná za expander a před aperturu skenovací hlavy.

Tento popis zle aplikovat buď na válcovitých plochách, nakloněných rovinách, polokoulích, nebo specifických křivkách materiálu, přesně podle nahraného modelu. Pak tedy po přesném založení obrázku je možné vypsat design grafiky na všech částech výrobku stejně, stejnou hloubkou popisu, stejnou barvou a energií. Popisovat lze pak samozřejmě kovové, plastové nebo i skleněné povrchy. Pro použití této speciální optiky laseru je nutné mít i softwarovou nástavbu značícího programu SamLight tak, aby komponenta a laser mohly vzájemně a přesně koordinovat svoje činnosti. 

Při použití různých optik a různých typů VarioSCAN technologií lze tak přeostřovat od ±2mm až do ±400mm, ale to pouze s použitím daných typů laserů a s tím odpovídající kvalitou a velikostí spotu. Námi nejpoužívanější optická sestava laseru zahrnuje objektiv f-theta 160mm a VarioSCAN 20i.

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce.