Karusel pro popis a verifikaci

Karusel pro popis a verifikaci

Požadavek zákazníka byl v tomto případě značit kovové části elektroniky tak, aby při jeho zakládání bylo možné i zároveň popisovat již založený kus. Tento úkol bylo možné splnit nejlépe obdobou našeho popisovacího karuselu, doplněného o verifikaci založeného dílu.

Návrh řešení:

 • jednoúčelová popisovací stanice s otočným dvoupolohovým karuselem pro popis kovových krytů elektroniky pro opatření kusu datamatrix kódem
 • stanice je vybavena vláknovým laserem o výkonu 20W verze EP a objektivem f254 s popisovacím polem až 170x170mm
 • lavice laseru byla upnuta na Z ose pro možnost měnit ohniskovou vzdálenost kolmo na založené díly
 • stroj je osazen checkerem pro kontrolu správnosti výroby jednotlivých dílů, tzn. jestli je vyroben dle dokumentace
 • generování datamatrix kódů má na starosti software SamLight a uživatelské prostředí pro ovládání systém Linmark vyvinutý našimi programátory
 • bezpečnost obstarávají optické závory a kapacitní tlačítko pro spouštění procesu
 • zobrazování údajů o popisovacím a verifikačním cyklu má na starosti dvojice monitorů umístěných na stroji

Popis základních funkcí stroje:

Díly se po jednom zakládají do předem připraveného přípravku orientovaného nastojato přes delší stranu dílu. Po založení obsluha stiskne kapacitní tlačítko a stůl se otočí s nepopsaným kusem dovnitř. Laser začne na kus vypisovat unikátní číslo společně s DMX kódem a mezi tím obsluha venku na stole zakládá nový díl. Po verifikaci kamerou, zda je díl zcela v pořádku se zobrazí všechny údaje na monitorech a stůl se po stisknutí tlačítka otočí opět směrem dovnitř.

Výhody této stanice:

 • časově úsporné řešení vzhledem k dvoupolohovému karuselu (zakládání a popis současně)
 • vizuální strojová kontrola dílu během popisu
 • velmi rychlý a trvalý popis dílů kódem i číslem
 • ergonicmké řešení a prostorově málo náročná stanice
 • špičková technologie vláknového laseru umožnující popis téměř všech druhů kovů a některých plastů
 • podpora a know-how výrobce pro dlouholetou funkci stroje

 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů