OEM laserové zařízení

OEM laserové zařízení

Model „OEM“ – laser třídy IV – označovaný jako OEM, je vždy nejjednodušší variantou od daného typu laseru. Sestává z laserové hlavy s vychylovači, řídící elektroniky s počítačem a programového vybavení. Provedení „OEM“ je vhodné pro přímou integraci do výrobní linky, resp. uživatel řeší zakládání individuálně.

Princip:


Série LLS-FXX P je řada kompaktních laserových značicích zařízení určených především k značení předmětů. LLS-FXX P obsahuje 20 až 100 W (na přání i výkonějšší) laserový modul, umožňující velmi kvalitní značení širokého spektra předmětů. Díky tomu, že tato zařízení mají nízkou spotřebu elektrické energie, jsou perfektním řešením pro značení předmětů, u kterých je žádaná dlouhá doba čitelnosti značení, a to i v náročných podmínkách prostředí označených předmětů.

Protože pro značení předmětů je využíváno pouze jevů měnících vlastnosti povrchu značeného předmětu laserovým zářením, nepotřebuje toto zařízení pro svoji činnost doplňovat žádnou náplň. To dělá z LLS-FXX P zařízení dlouhodobě pracující, s nízkými náklady na provoz.

Spojením kvalitní optiky a rychlého řízení pohybu toku laserového záření je dosaženo velmi krátké doby značení předmětu.

Výhody značení laseru:


Značení výrobků laserovým paprskem je dnes ve světě zcela běžně používaná technologie, která přináší řadu výhod. Pomocí laserového paprsku lze bezkontaktním způsobem získat vysoce kvalitní a stálé označení předmětů. Při značení předmětu se využívá schopnosti zaostřeného paprsku laseru ohřát malé okolí bodu takovým způsobem, že se buď část povrchu předmětu odpaří nebo se na této části povrchu změní jeho optická vlastnost. Základními stavebními prvky laserového značicího systému LLS – FXX P jsou vlastní zdroj laserového záření, zdroje napájení a ovládání vlastního laseru, optická hlava se zrcadlovým vychylovacím servosystémem a objektivem. K provozu je ještě nutný počítač s nainstalovaným SAMLight a rozhranním USB verze 1.1 a vyšší.

Zdroj laserového záření


Modul zdroje laserového záření obsahuje řídicí elektroniku a optiku v uspořádání MOPA, jež tvoří zdroj laserového záření pro značení. Jde o moderní pulsní vláknový zdroj laserového záření, který je navržen s ohledem na vysokou účinnost a spolehlivost. Modul zdroje laserového záření obsahuje také zdroj červeného laserového záření o vlnové délce 650nm a výkonu menším než 1mW a je zařazen do třídy 2 laserové bezpečnosti. Červené laserové záření (laser pointer) se využívá pro zaměřování značené oblasti na značeném předmětu. Vzniklé záření je navázáno na výstupní světlovodivé vlákno, ukončené kolimátorem paprsku, rozšiřovací optikou a výstupním izolátorem.

Příslušenství:

Laserový značicí systém je možné doplnit o zařízení, která zjednodušují práci s LLS-FXX P nebo rozšiřují jeho možnosti. Jedná se o tato zařízení:

  • Rotační osa
  • Osa X
  • Osa Y
  • Osa Z
  • Odsávání
  • Rozšíření I/O

Laser OEM, laser do integrace

Vláknové pulsní lasery OEM

Produktové listy námi nabízených pulsních vláknových laserů a jejich příslušenství

Výkonové řady pulsních laserů a jejich parametry 733.46 kB
Objektivy vhodné pro tento typ laserů 569.23 kB

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů