Laser podle aplikace

Laserové vrtání

Vrtání laserem je založeno na odpařování materiálu z místa vrtu. Pro tento účel se používá výkonných pulzních laserů s délkou pulzu menší než 1ms. Samotné zkrácení doby pulzu však nestačí, musí se vybrat i vhodná metoda vrtání laserem. Vrtání laserem je možné jednotlivými pulzy, opakovanými pulzy, vyřezáváním díry, atd. Předností laseru je vytváření malých otvorů i v místech, kde je to pomocí jiných metod obtížné nebo nemožné.

Přednosti laserového vrtání:

 • vytváření velmi malých otvorů o průměru od 100 µm v místech, kde je to pomocí jiných metod obtížné nebo dokonce nemožné
 • přesnost otvorů
 • rychlost
 • nízké tepelné ovlivnění materiálu
 • možnost vrtání na těžko dostupných místech
 • bezkontaktní metoda
 • dlouhá životnost technologie
 • stabilita
   
Vrtat lze široké spektrum materiálů jako jsou kovy, plasty,dřevo, keramiku, sklo a jiné přírodní materiály.
 
Pro laserové vrtání jsou vhodné diodové lasery o výkonu ca. 100 až 1000 Watt.
 
Laserovým vrtáním lze vytvořit miniaturní otvory od 0,1 mm do různých materiálů - např. v leteckém průmyslunebo při produkci turbín. Uplatnění najde laserové vrtání i v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
 

Dodávka OEM verze kontinuálního vláknového laseru 50 -  400W:

 • vysoce spolehlivé komponenty
 • vynikající kvalita laserového svazku (M2<1.1)
 • speciální tvarování laserového svazku
 • precizní výběr energie pulsu

Pro každý proces může být vhodná jiná laserová technologie.

Rádi Vám poradíme s výběrem vhodné laserové technologie.

Pro více informací kontaktujte naše technicko-obchodní poradce.