Kapilární zkouška

Kapilární zkouška

U nás ve společnosti LINTECH nabízíme možnost provedení kapilární zkoušky, která je vhodná k detekci necelistvostí otevřených na povrchu u neporézních kovových a nekovových materiálů. 


Kapilární / penetrační zkouška je jednou z nejrozšířenějších metod nedestruktivních zkoušek materiálu v oblasti svarových spojů, odlitků, výkovů atd. pomocí kapilárních prostředků. Zkoušení provádí náš svařovací specialista s certifikací pro nedestruktivní zkoušky NDT / PT, stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712. Zkouška je prováděna dle normy ČSN EN ISO 3452-1.

Typickými necelistvostmi jsou: 

  • trhliny
  • praskliny
  • přeložky
  • zavaleniny
  • zdvojení
  • netěstnosti 
  • studené spoje apod. 

V případě zájmu o provedení kapilární / penetrační zkoušky nás prosím kontaktujte

 

 

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů