Ochranné brýle pro laserovou technologii

Ochranné brýle pro laserovou technologii

Laserové brýle jsou základní pomůckou pro ochranu před laserovým zářením, zvláště pak laserového záření vyšších tříd, které mohou mít značně škodlivé účinky na lidský zrak.
 
Laserové brýle jsou podobné běžným brýlím, skládají se rovněž z filtrů a obrouček, kdy musí obě části splňovat potřebný ochranný faktor, protože je nutno zabránit paprsku v dosažení očí pokud možno ze všech směrů. Ochranné filtry se vyrábí jak ze skleněných či plastových materiálů.
Ochranný faktor brýlí je uváděn v kvalitativně obdobných označeních LB a OD>. Ochranný faktor udává tři základní údaje, podle kterých jsou brýle vybírány pro ochranu před konkrétním laserovým zařízením. Většinou bývají ochranné brýle vhodné i pro více laserových systémů různých parametrů.
 
Písmeno před faktorem udává typ provozu laserového zařízení, ke kterému se faktor vztahuje. Existují 4 různá písmena pro 4 druhy provozu:
 
D:           kontinuální lasery (CW) pro čas vystavení větší než 0,25s
I:            impulsní lasery s délkou pulzu mezi 1ms a 0,25ms
R:           pulzní lasery s délkou pulzu mezi 1ns a 1ms
M:           pulzní lasery s délkou pulzu menší než 1ns
 
Druhou část faktoru tvoří vlnová délka laserového záření, ke které se ochrana vztahuje a udává se většinou v nanometrech.
 
Třetí část je samotná třída ochrany jako číslo v rozmezí hodnot 1-10. To popisuje účinnost zeslabení hustoty laserového výkonu či energie při průchodu filtrem – účinek zeslabení roste s velikostí třídy ochrany. Každý stupeň třídy pak zajišťuje 10x větší zeslabení hustoty.
 
Faktor ochranných brýlí v podobě označení DIR 1050 – 1400 LB5 tedy informuje o tom, že brýle mají ochrannou třídu 5 pro kontinuální, impulzní a pulzní lasery s vlnovou délkou v rozsahu 1050 – 1400nm.
 
Je třeba si uvědomit, že výše zmíněné parametry jsou pouze základem pro výpočet vhodných brýlí, přesný výpočet je ovlivněn i celou řadou dalších parametrů, jakými je např. velikost pracovního spotu.
 
Ochranné brýle pro laserovou technologii si můžete objednat i na našem e-shopu.
 
Ochranné laserové brýle

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů