Značení desek plošných spojů

Značení DPS laserem

Značení desek plošných spojů

Velmi často je pro identifikaci desky využíván Datamatrix (DM) kód, který ve velmi malé ploše dokáže uchovávat značné množství informací. Načtením tohoto kódu pomocí vhodného čtecího zařízení může pak být uložená informace zpětně zobrazena. V praxi po označení komponentu kódem vzniká okamžitě v databázi výrobce položka odpovídající tomuto kódu. Při každém jeho nasnímání během jednotlivých operací je pak tato položka aktualizována s ohledem na momentální stav sledovaného komponentu.
 
Samotné označení desky je první a velmi důležitou částí celého procesu. Výsledné značení by mělo být trvalé, dobře čitelné pro čtecí zařízení, snadno editovatelné (obsah DM kódu mění s každou deskou) a s nízkými provozními náklady. Laserové značení dokáže splnit všechny výše zmíněné požadavky a nutno říci, že je již v mnoha podobných aplikacích aktivně využíváno.
 
Důležitý je samozřejmě typ popisovaného materiálu. V některých případech se při značení odebírá nepájivá maska až na měděný podklad, čímž dostává DM kód potřebný kontrast. Tuto techniku však nelze používat vždy, nevhodná je např. v případě následného pájení vlnou. 
Častější požadavek je na značení nepájivé masky DPS. Zde velmi záleží na typu masky (včetně její barvy), jejíž vlastnosti mohou dosahovaný kontrast značně ovlivňovat a je tak potřeba před nasazením technologie provést testy, které včas ukážou její vhodnost.
Pro značení DPS lze využít pevnolátkové lasery v rozsahu vlnových délek 532-1064nm, které při značení dosahují výrazně lepších výsledků než při použití CO2 laseru. U pevnolátkových laserů je laserová stopa menší, čímž lze vytvářet přesnější, detailnější motivy a kódy s větším obsahem dat při využití stejné plochy oproti CO2 laseru.          
                                                                                   
Ing. Jiří Krutina, Lintech, spol. s r.o.

Přeji si dostávat novinky do e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů