Laserové svařování

Laserové svařování

Laserové svařování patří mezi moderní technologie, vytvářející nerozebíratelná spojení součástíSvary provedené laserem se vyznačují vysokou kvalitou, spolehlivostí a rovněž dobrým povrchovým vzhledem. Laserové svařování je vhodné pro široké spektrum materiálů (železné, neželezné kovy, plasty) vyjímaje keramiku, sklo a jiné materiály, v jejichž struktuře se vlivem vysokých teplotních gradientů tvoří trhliny.

Hlavními výhodami laserového svařévání oproti konvenčním metodám tavného svařévání elektrickým obloukem (MIG/MAG, TIG) je: 

  • vyšší procesní rychlost
  • nižší tepelné ovlivnění spojovaných materiálů
  • vyšší ekonomičnost procesu
  • možnost svařování i v polohách s omezeným přístupem k místu svařování
  • snadná automatizace a precizní kontrola svařovacího procesu

Proti laserovým svařovacím systémům hovoří především vyšší pořizovací náklady a nutnost zajištění vhodných rozměrových tolerancí polotovarů určených ke svaření. V případech sériové výroby se však vyšší pořizovací náklady laserového systému rychle navrátí, zejména díky značnému zrychlení svařovacího procesu a energetickým úsporám.

Pro více informací kontaktujte naše technicko-obchodní poradce.